UtleigeFor utleige ta kontakt med Ivar Fjørtoft:
Epost: ivar.fjortoft@online.no
Telefon: 99 70 43 36